PARANTEZ ÜNİVERSİTE

Eğitim Hayatınızı Paranteze Alıyoruz. İlköğretimden Liseye.. Başarıya Uzaklığınız, Bir Tutum Kadardır. Hiçbir Şey Görüldüğü Kadar Zor Değildir Gelecekte Umut Olmalıyız.
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE
 • PARANTEZ ÜNİVERSİTE

YGS-LYS Programı

Kurumumuz eğitim programı;

EN FAZLA 20 KİŞİLİK, HİJYENİK, FERAH SINIFLAR

9-10 sınıflara 8 saat

11 sınıflara 12 saat

12. sınıflara 14 saat

Mezunlara 16 saat ders verilmektedir.

YGS ve LYS öncesi yoğunlaştırılmış ders ve sınav program

Sınavlar yaklaşırken, öğrencilerin sınav pratiğini artırmak ve sınav kaygısını en aza indirmek için uygulanan yoğunlaştırılmış sınav programıdır.

YGS ve LYS sınavlarının yaklaştığı dönemlerde, öğrencilere yoğunlaştırılmış sınav programı uygulanır. Bu program süresince öğrencilerimize gerçek sınavlara paralel olarak hazırlanmış deneme sınavları uygulanır ve öğrencilerin kendilerini ölçmeleri, sınav pratiklerini artırmaları sağlanır. Çözülen bol sayıda soru ve paylaşılan çözümleri, öğrencilerin son tekrarlarını yaptıkları bu dönemde etkili bir eksik tamamlama çalışmasıdır.

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim-öğretim ihtiyacı devam eden tüm bireyler zaman zaman bu süreçle ilgili çeşitli problemler yaşayabilir. Bazı durumlarda ise bir problemden öte “Daha iyisini nasıl yapabilirim?” sorusunu cevaplayamamak, kararsızlık, amaçsızlık, motivasyon eksikliği, yöntemi bilememek gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Eğitim danışmanlığı bu problemleri çözmek, hızla sonuca ulaşmak için danışan ve danışman arasında gizlilik ilkesine dayalı, aile ile öğrencinin ortak değerlerde buluşmasını sağlamayı amaçlayan, eğitim sürecinin problemlerini ortadan kaldırarak, sürece kalite kazandırmayı amaçlayan danışmanlık hizmetidir.
 
Eğitim Danışmanlık Programı: Sınava hazırlıkta öğrenci-okul –dershane koordinasyonu sağlamak, eğitimdeki sıkıntıları aşmak, öğrencinin eğitimde yol haritası çıkarmak, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak, okul derslerini, deneme sınavlarını takip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak, test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim öğretim programıdır. Parantez Eğitim Kurumlarında her öğrencinin bir eğitim danışmanı vardır. Okul dersleri, yazılıları, deneme sınavları, ödevleri çok sıkı takip edilir. Sınav hazırlığı her öğrencinin eğitim danışmanı tarafından kişiye özel olarak düzenlenir ve uygulanması sağlanır. Öğrencinin başarısı sık sık ölçülüp gerekli değerlendirmeler yapılır.  Öğrencinin başarısı belirli aralıklarla danışmanları tarafından veliye aktarılır. Amacımız; bütün eğitim öğretim faaliyetlerinde ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak, öğrencilerimize dünya perspektifi sunmak, bunu bir yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
 
Danışaman öğretmen hizmetlerimiz;
 
öğrenci takibi,
veli toplantıları,
aylık telefon aramaları,
okul yazılı notları takibi,
deneme sınav başarı izleme,
ödev ve takibi,
devamsızlık takibi,
haftalık ve aylık denemeler
 
Daha kaliteli bir eğitim modeli için PARANTEZ EĞİTİM KURUMLARI

Rehberlik ve Danışmanlık

YGS ve LYS; sınav sistemini tanıyan, ne istediğini bilen, yeteneklerini keşfetmiş, planlı hareket edebilen, hazırlık aşamasında ve sınav sırasında karşılaştığı güçlükleri aşabilen adaylar için zor bir adım değildir. Sınavı göründüğünden daha basit hale getirmek için, öğrencilerimizin eğitim ortamına uyumunu hızlandırmak, öğrenme ve kendini geliştirme isteğini artırmak gerekir ve bu çalışmalar, alanında uzman rehberlik birimimiz tarafından organize edilir.
 
Eğitim doğuştan kazanılan bir haktır. Dünyanın öbür ucunda bile olsa bulmak, bilmek gerekir. Farklı uluslar, görüşler tanımak, sertifika programlarına katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz, güvenilir olanaklarla buluşturulur.
 
- Sınava yönelik ipuçları
 
-  Etkin Ders Çalışma    
 
-  Meslek Seçimi ve Kariyer Planı
 
-  Motivasyon ve Başarı
 
-  Yüksek puan nasıl alınır?
 
 
* Sınava yönelik ipuçları
 
Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin çalışmalarını olumsuz olarak etkileyen birçok iç konuşmaya şahit olmaktayız. Örneğin, 'çalıştığım halde başarılı olamıyorum', 'eksikliklerimi bilemiyorum', 'sınavlarda bildiğimi yapamıyorum, çok heyecanlanıyorum' türü konuşmalar hazırlık sürecindeki tüm öğrencilerin zihnini meşgul etmekte. Bu soruların etkisiyle sınava gerektiği gibi hazırlanamayan birçok öğrenciye rastlamak mümkün.  Neyi, ne kadar biliyorsunuz? Hazırlık sürecinde asıl sorun neyi bildiğinizden çok neyi bilmediğinizdir. Öncelikle eksikliklerin bilinmesi, daha sonra bunların giderilmesi deneme sınavlarıyla kazanılacak bir durumdur. Öğrenmenin yolu soru çözmek ve deneme sınavlarda genel tabloyu görmektir.
 
Sınavlara hazırlık sürecinde farklı çalışma tarzları öne çıkmakta. Bunlar kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar ve özet çalışmaları, kimi zaman da test çözümüdür. Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme sınavlarıdır. Salt öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için mutlaka uygulanarak kullanılması gerekir. İşte deneme sınavları bunun için bir fırsattır. Sınav kaygısı ancak deneme sınavlarıyla aşılabilir. Deneme sınavları bilgi, beceri ve zamanı kullanma becerilerinin yanında sınav kaygısıyla baş edebilmede önemli bir etkiye sahip. Sınav kaygısının en önemli nedeni belirsizliktir. Adaylar deneme sınavlarına girerek belirsizlikten kurtulup kaygı durumundan çıkabileceklerdir. Deneme sınavlarının sağladığı diğer bir fayda ise zamanı etkili kullanma becerisidir. Sınavlarda zaman yetirememenin en önemli nedeni, pratiğin yapılamamasıdır. Bilginin test sistemine aktarılmasında deneme sınavları önemli rol üstlenir.
 
 
*  Etkin Ders Çalışma Yöntemleri       
 
okulda öğrencinin başarısını önemli ölçüde etkileyen çalışma alışkanlıkları
 
 
     * Planlı ve programlı çalışma
 
     * Zamanın iyi kullanılması ve planlanması
 
     * Çalışma ortamının düzenlenmesi
 
     * Not tutma
 
     * Etkili dinleme
 
     * Verimli okuma
 
     * Özet çıkarma
 
     * Güdülenme
 
     * Derse hazırlıklı gelme
 
     * Tekrar
 
 
*  Meslek Seçimi ve Kariyer Planı
 
Kişi kendi zeka ve kabiliyetlerine, ilgi ve eğilimlerine en uygun olan meslek alanlarına yönelmelidir. Meslek seçiminde en önemli faktör meslek olgunluğudur.
 
Meslek olgunluğu, ferdin seçeceği mesleğe bedeni, zihni, duygu hayatı ve karakter bakımından yeterli olgunluğa sahip olup olmamasıyla ilgilidir.
 
Ergenlik döneminde bulunan bir kişiye içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri önemli bir takım problemler çıkarır. Çünkü bu dönemde genç bocalama dönemindedir ve kendine bir hayat felsefesi kurmak zorundadır. Bu dönemde genç kendi gerçeklerini dikkate almadan, kendine hayali meslekler seçer. Bunlara genelde “Ergenlik Meslekleri” adı verilir.
 
Okulun duyguya dayalı atmosferinden, mesleğin soğuk ve katı havasına geçiş, geniş bir davranış hürriyetinden kısıtlı bir alana, akranlar arasından genellikle yaşlı meslek mensupları arasına katılma gibi durumların hepsi , iş hayatına  atılışta bir dönüm noktasıdır.Bu durumun problemsiz bir şekilde atlatılabileceğini düşünmek yanlıştır. Bu yaştakilerin çoğu meslek seçimlerinde oldukça kararsızdır.
Doktor, artist ve yazarlık gibi meslek adlarını söylemek yerine genellikle “tıbba gitsem, sahneye çıksam, gazeteci olsam” gibi tercihlerini üstü kapalı bir şekilde dile getirirler.
 
 
*  Motivasyon ve Başarı
 
Motivasyon Nedir? İnsanı ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiren itici güce motivasyon denir. Motivasyon, “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır” Motivasyonu etkileyen iç ve dış etkenler  vardır. İç kaynaklar çalışma isteksizliği, kendine güvenmeme, umutsuzluğa kapılma gibi. Dış etkenler ise çevredir.
 
1.Çalışma isteksizliği: Hedef tespiti yapmamak ve Plansız çalışmak
 
 Yataktan kalkabilmeniz için bir sebebe ihtiyacınız vardır. Sebebi, amacı olmayan insanlar yataktan kalkamazlar.
 
2.Kendine güvenmeme; başaracağına inanmama korkusudur.
 
3.umutsuzluğa Kapılma; pes etmektir.
 
Kişinin Önündeki En Büyük Engel KENDİSİDİR
 
Motive olabilmek için motivasyonumuzu, optimum bir seviyede tutulmalıdır. Yüksek motivasyon da düşük motivasyon kadar tehlikelidir. Motive olabilmek için;
 
*Hayatta ne yapmak istediğinizi belirleyin. 
*Tutkularınızı, yeteneklerinizi, kapasitenizi tanıyın.
*Olumsuz alışkanlıklarınızı yenmeyi öğrenin.
*Her gün kendinize bir hedef (parçası) belirleyin. 
*Uzun ve kısa vadeli planlarınız olsun. Rüyalarınız ve arzularınız olsun.
*Kendinizi adadığınız bir işiniz ve ekibiniz olsun. 
*Başka insanların hedeflerinin gerçekleşmesine de yardımcı olun.
“İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler. “ M.K. ATATÜRK
 
 
*  Yüksek puan nasıl alınır?
 
*Önce soru okunmalıdır . bazen soru kökü olumsuzudr. Buna çok dikkat edilmelidir. Paragraf sorularında ilkönce soru kökü okunmalıdır.
 
*Tercihiniz hangi puan türünde ise o puan türünde en etkili dersten çözme işlemine başlayın.
 
*Bilemediğiniz soruda fazla oyalanmayın, işaret koyup zaman kalırsa o soruya tekrar dönün.
 
*Uzun şekilli sorulardan korkmayın. Çoğu zaman uzun şekilli sorular daha kolaydır.
 
*Bazen doğru birden fazladır. Doğru cevabı buldum diye diğer şıkları okumamazlık yapmayın.
 
*Doğru cevabın bellir bir yeri yoktur. Alt alta 3 soruda da aynı şık doğru cevap olabilir.

Yayınlarımız

12. sınıf ve mezun gruplara körfez yayınları
 
9,10,11 sınıflara sözünözü yayınları
 
İşlenen tüm konulara ait bol sayıda testten oluşan bu kaynak, öğrencilerin konuyu iyice kavramasına, öğrendiklerini tekrar etmesine, farklı soru türleri ile karşılaşarak bilgileri özümsemesine ve test çözme pratikliği kazanmasına katkı sağlar.
 

Denemeler

Üniversiteye Hazırlık denemeleri dershanenin süreli uygulamaları arasında en önemli olanıdır. Bir eğitim yılı boyunca YGS, LYS ve deneme sınavı uygulanır. Bu deneme sınavları öğrencinin üniversite sınavı başarısı ile ilgili ipuçları verir. Deneme sınavlarına katılım zorunludur. Önemli ve zorunlu bir mazeret olmadığı sürece Üniversiteye Hazırlık denemelerine katılmak başarı değerlendirmesi hakkında öğrenci, öğretmen ve veliye bilgi verir. Deneme sınavlarında öğrenci, alanındaki derslere daha fazla ağırlık vererek bütün soruları yapabilecek güce ulaşmalıdır. Özellikle hedeflenen puanlara yaklaşım öğrenciyi motive eder, öğrencinin  ders çalışmasını ve verimini artırır. Deneme sınavlarında eksikleri giderici çalışmalar zaman geçirmeden yapılmalıdır.
 
Deneme sınavlarının bir diğer özelliği öğrencinin  Üniversite sınavına daha olağan bir psikoloji ile girmesine yardımcı olmaktır. Sınav kaygısı yaşayan öğrenci için bu denemelere katılmak üniversite sınavını sıradan bir sınav haline dönüştürecektir. Üniversiteye Hazırlık denemeleri ile ilgili doğru analizler yapılmalı, değerlendirmelerde sınavın zorluk - kolaylık derecesi, çıkan sorulara ait konuların işlenip işlenmediği, sınav motivasyonu dikkate alınmalıdır.
 
 
 

PEK ÇOCUK ANAOKULU

 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU
 • PEK ÇOCUK ANAOKULU

Servis Ulaşımı ve Güvenlik

Okula servis ile gelen çocuklarımız önceden bildirilen saatlerde evinin kapısından teslim alınır ve yine aynı şekilde teslim edilir. Öğrencilerin okuldan çıkışları ve girişlerinde servis tutanakları Nöbetçi Öğretmen, Okul görevlisi ve Servis Görevlisi tarafından mutlaka günlük imzalanır. Servislerimizde çocuklarımıza uygun emniyet kemerlerimiz ve servis hostesimiz bulunmaktadır. Öğrenciler, anne babaları dışında sadece okula bildirilen kişilere teslim edilir. Anne veya babadan yazılı veya sözlü talimat alınmadıkça kesinlikle bu kuralın dışına çıkılmaz.

Aile Katılımları

Ailelerin eğitim ortamının zenginleştirici bir parçası olmasına önem veriyoruz. Pek Çocuk Anaokulunda her aile kendi bilgi, beceri ve ilgi alanlarını çocuklarının sınıf arkadaşlarıyla paylaşır, yapılan projelere dahil olurlar.

Ailelerin Katılabileceği Özel Günler

· Aile Katılım Günü

· Annem Babam Okulda

· Anneler Günü

· Babamla bilim projem

· Evvel zaman oyunları ve Bahar Şenliği

· Yılsonu Gösterisi ve Mezuniyet töreni

Projelerimiz

· Bizi biz yapan değerlerimiz

· Yabancı Dil eğitimi ( İngilizce )

· Drama dersi

· Orff çalışmaları, Beden perküsyonu ve sunumları

· Ülkeler ve bölgelerimiz

· Akıl oyunları atölye etkinlikleri

· Sevgi menüsü

· Gems etkinlikleri, Matematik ve Bilim

· Santraç dersi

· Piyano dersi

· Jimnastik ve plates dersi

· Beden Eğitimi Parkur Oyunları

· Gezi , tiyatro , sinema …vb. sosyal etkinlikler

· Evvel zaman Oyunlarım

· Sanat etkinlikleri

· Annem babam sınıfımda

Bizi Biz Yapan Değerlerimiz

Bir medeniyetin oluşumunda milli ve manevi değerler önemlidir. Tarihsel, Toplumsal Gelişme Süreci İçinde Yaratılan Bütün Maddi Ve Manevi Değerler İle Bunları Oluşturmada, Sonraki Nesillere İletmede Kullanılan, İnsanın Doğal Ve Toplumsal Çevresine Egemenliğinin Ölçüsünü Gösteren değerlerimiz, büyüklerimiz ve kültürümüzdür.

Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlayıp o görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, büyüklerine saygı gösterme, paylaşarak yapama, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan; sevgi saygı, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, tutumluluk, dürüstlük , hoşgörü, barış , adalet, dua, nezaket, özgüven vb. gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Ana Dilde İngilizce Eğitimi

Bu programın içerisinde her öğrencinin takip ettiği İngilizce ders kitapları, İngilizce oyunlar, akıllı tahta programı, flashcard'lar, İngilizce şarkılar ile çocuklarımız çok hızlı ve etkin bir şekilde İngilizce öğrenmektedirler. İngilizce programı ile ilkokul yabancı dil eğitiminin sağlam zeminini oluşturan anaokulu dil programı ayrıca çocukların farklı dilleri de tanıması açısından 3 yaştan başlayan erken çocukluk eğitiminin önemi doğrultusunda yapılandırılmış program çocuğu bir birey olarak, sosyal ve akademik becerileri gelişmiş bir şekilde hazırlar.

Müzik ve ORFF Çalışmaları

Okul öncesi müzik eğitimi için seçtiğimiz Orff metodunun, müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalarına Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff tarafından başlanmıştır. Tüm dünyada Orff Öğretisi olarak tanınan bu yaklaşım günümüzde müzik ve hareket eğitimi olarak da tanımlanmakta ve her insanda var olan ritim oluşturma, ritme uyma, ritim ve müziğe beden devinimleriyle ayak uydurma eğilimlerinin harekete geçirilmesine dayanmaktadır. Orff Öğretisi temelinde eğitim, çocukların genel gereksinimlerine ve davranış biçimlerine karşılık veren, kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlayan ayrıca onların oyun oynamaktan aldıkları keyfi yaşamalarına, ilgi duydukları konulara yer veren bir yaklaşımdır. Aynı zamanda grupla yapılan bir çalışma olmasına rağmen her çocuğun bireyselliğine ve onun kişisel özelliklerine önem vermesi dolayısıyla çocukların kaygılarını ve çekingenliklerini aşmalarına destek olur.

Drama Eğitimleri

Eğitici drama çalışmaları ile öğrencilerimiz, bedenlerini kullanarak, ifade edici dil, görsel algı, yaratıcılık, kendilik algısı, problem çözme becerileri ve hayal güçlerini öğrenme deneyimlerine taşırlar. Bilişsel gelişimin yanı sıra, temelde sosyo-duygusal gelişimi destekleyen en önemli etkinliklerimizden olan Drama çalışmaları, yapılandırılmamış materyallerle, öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı, atölye nitelikli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

Satranç ve Akıl Oyunları Kazanımları

Satrancın temel bilgilerinin verildiği bu aktivitede amaç; düşünme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu süreç aynı zamanda konsantrasyon süresinin artmasını sağlamaktadır.

AKIL OYUNLARI ATOLYESİ VE KAZANIMLARI

Çocuklar en etkili oyun yoluyla öğrenir. Zihinsel faaliyetlerinin en açık olduğu okul öncesi dönemde zeka ve akıl oyunları ile tanışan bir çocuk pek çok zihinsel aktiviteyi en sevdiği etkinlik olan oyun etkinliği ile gerçekleştirmektedir. Zekâ ve akıl oyunlarını oynarken, çocuklar farkında olmadan pek çok kazanım elde etmekte ve bunu bir görev, ödev niteliğinden uzak eğlenerek yapmaktadırlar. Zeka ve akıl oyunları pratik düşünmeyi günümüzün ve en önemlisi geleceğin en kritik düşünme becerisi olan, stratejik düşünme becerilerini önemli ölçüde geliştirmektedir. Bu oyunları oynamaya devam eden çocukların olaylara yaklaşımları, problemlere bakış açıları da değişmektedir. Zihinsel olarak düşünme becerileri farklılaşan, olumlu yönde ilerleyen çocukların dil gelişimleri, kendilerini ifade etme becerileri, özgüvenleri de bu gelişime paralel olarak gelişmektedir. Bu nedenle zeka ve akıl oyunları sadece zihinsel bir aktivite olarak değil çocuklarımızın bütün gelişim alanlarını destekleyen geliştiren bir etkinlik olarak değerlendirilmelidir. Eğitim ve öğretim pek çok alanda güncellenmeyi ve günceli takip etmeyi gerektirir. Zeka ve akıl oyunları, kazandırmaya çalıştığı düşünme becerileri ile çocukları yaşadıkları değil yaşayacakları çağa hazırlamayı hedefler. Yaşayacakları çağa hazır olan bireyler kendinden emin adımlarla ilerlemelerini sürdüreceklerdir.

GEMS Eğitimi

Bu Programın temel amacı matematik ve fende olumlu bakış açısını çocuklara aşılayarak, merak duygusunu harekete geçirmek ve çocukların kendi öğrenmesini, kendi yaratıcılığıyla sağlaması için ortam yaratmaktır.

Anaokulumuzda çocukların eğlenerek, keşfederek, merak duygusu ile başlayan araştırma süreci matematik ve fen alanlarının temellerinin sağlam zemine kurulmasına olanak sağlar. Öğretmenlerin kolaylaştırıcı olduğu Gems etkinliklerinde başrolde her zaman çocuk vardır. Çocuğa öğrenmenin zevkini aşılayan bu program ayrıca matematik ve fen alanlarının da zenginliği konusunda çocukta farkındalık yaratır.

Matematik ve Bilim

Çocuklar günlük hayatlarında etraflarında olanları araştırırken ve keşfederken matematik dünyasının içine girerler. Öğrenciler kendi matematik becerilerinin gelişmesinde etkin rol alırlar. Matematik programının amacı okul öncesi dönemde çocuğu matematik kavramlarıyla tanıştırmaktır. Sınıflandırmak, ölçmek, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilmek ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamak, parça-parça-bütün ilişkisini anlama (bir yarım bardak bir yarım bardak daha eklersek bir bardak eder veya iki üçgen birleşirse bir kare yapar), matematik terminolojisini kullanma, cetvel, tartı, saat gibi matematik malzemelerini kullanma yapılan çalışmalardır.

· Ritmik Sayma

· Örüntü Oluşturma

· Gruplama ve Sınıflandırma

· Karşılaştırma

· Grafik Oluşturma

· Deney ve gözlem çalışmaları

Bilime ve araştırmaya olan meraklarını arttırmayı hedefler.

Portfolyo Sunumları

Çocukların yıl boyunca gelişimlerini gösterdikleri ürünler sınıf öğretmeninin desteği ile portfolyo adı verilen dosyada biriktirilir. Her dönem sonunda ise velisine ve öğretmenine çocuk kendi gelişimini gösteren, yapmak istediği ürünlerin sunumunu yapar. Portfolyonun amacı, çocukların kendi gelişimlerini fark etmesi ve kendi öğrenmeleri ile ilgili mutlu olmasını sağlamaktır

PARANTEZ KURS MERKEZİ

Modern ve kaliteli bir eğitimle kendine güvenen ve yarına umutlu bakan çağdaş nesiller yetiştirmek, bireysel farklılıklara saygı, eleştiren,özgürce düşünebilen ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ KURS MERKEZİ

Parantezde Rehberlik

Bireysel danışmanlık, grup rehberliği, veli toplantıları, aylık rehberlik çalışmalarının planlanıp yürütülmesi, oryantasyon çalışmaları, teog bilgilendirme, verimli ders çalışma teknikleri test teknikleri, sınav kaygısı, teog’da dikkat edilecek 15 nokta, motivasyon çalışmaları, takip, yöneltme ve yönlendirme, mesleki rehberlik, müşavirlik, akademik başarı izleme çalışmaları
 

 

Teog Köşemiz

sınavın yapılış şekli:
teog iki oturum şeklinde yapılacaktır. sınavda türkçe, matematik, din kültürü, fen ve teknoloji, sosyal ve yabancı dil derslerinden sorular gelecektir.
her ders 20 sorudan oluşmaktadır.
her ders için sınav süresi 40 dakikadır.
dinlenme 30 dakikadır.
her öğrenci sınava kendi okullarında girecektir.
yanlış cevap doğruları etkilemeyecektir.
yep (yerleştirme esas puanı)
merkezi sınavların % 70’i 6,7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanlarının % 30’u alınarak hesaplanır.
8.sınıf öğrencileri için yapılan bir sınavdır.
teog üç yazılısı olan dersler için  ikinci yazılılar; iki yazılısı olan dersler için ilk yazılılardır.
2015-2016 eğitim öğretim yılı için birinci dönem,25-26 kasım tarihinde yapılacaktır.ikinci dönem 27-28 nisan 2016 tarihindedir.
mazeret sınavları
25-26 kasım günü sınava girmeyen ve bunu bir sağlık kuruluşundan raporlayan öğrencilerin  gireceği sınavdır.
1.dönem mazeret sınavları:12-13 aralık
2.dönem mazeret sınavları:14-15 mayıs 

 

Eğitim Felsefemiz

Kendine ifade edebilen,özgüveni yüksek;
Toplumsal konulara duyarlı,
Analiz ve sentez yapabilen,
Başarı odaklı,
Geleneklere ve milli değerlere saygılı,
Bireysel,sosyal,psikolojik alanda gelişim,
Bireysel farklılıklara saygılı bireyler yetiştirmek amacıyla 2008’den bugüne kadar malatyada büyüyerek devam eden eğitim kurumudur.

Eğitim İçeriğimiz

İlköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik, branşlarında uzman kadromuz tarafından verilen dersler ve öğrenci gelişimine yönelik uygulanan programlar ile öğrencilerimiz ileriki yıllarda karşılaşacakları sınavlara en iyi şekilde hazırlık yapabileceklerdir. Tamamen öğrenci odaklı olarak yapılan birebir eğitimlerde öğrenciler ders alarak çalışacaklardır. Her konu anlatımı sonrası yapılan değerlendirme testleri ile öğrencileri işlenen konuları pekiştiriyoruz.
Ayrıca 5.sınıf öğrencilerimizi  bursluluk sınavlarına hazırlıyoruz. 
İlköğretim 6. Sınıflar  eğitimde  ve geleceğe yönelik planların bir basamak daha çıktığı 6. Sınıfta etüt merkezimiz tarafından verilen eğitimler ve yapılan sınavlar  ile 6. Sınıf öğrencilerini sınav sistemi ile tanıştırmak  ve okul başarılarını yükseltmek.
Etüt merkezi olarak  7. Sınıf TEOG aşamasında amacımız öğrencilerimizin okullarındaki başarıyı arttırmak ve teog sınavında başarılı olmalarını sağlamaya yönelik uzman kadromuz ile eğitim veriyoruz
Hafta içi öğlen grubu: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma 14:00-17:10 saatleri arasında eğitim almaktadır. 
ASKERİ LİSE
ANADOLU LİSESİ 
FEN LİSESİ
DİĞER LİSELER 
8. sınıf TEOG ile okul başarısının yanında öğrencilerimizin teog sınavın da başarılı olmalarını sağlayıp gelecekteki yerleşmek istedikleri okullara yerleşmeleri sağlanacak 
 

Eğitim Danışmanlığı

Öğrenci takibi,
Veli toplantıları,
Aylık telefon aramaları,
Okul yazılı notları takibi,
Deneme sınav başarı izleme,
Ödev ve takibi,
Devamsızlık takibi,
Öğrenci danışmanlığının amacı
Tam olarak nedenini bilmeden bir çok hedefe birden ilerlemeye çabalayan öğrencilerimizin bütününün nedenini anlayabilmeleri ve bu nedenin ışığı altında motivasyon, iletişim ve güçlü yanlarının farkına varabilmeleri gibi bir çok dinamiği aktif hale getirerek destekleyici  veya  köstekleyici unsurlar olan (ebeveyn,okul,etütmerkezi..) tek ve bütünsel hedefe odaklanarak bütünsel bir başarı hikayesi oluşturmak
Öğrencilerin nedenlerini bile tam olarak kavrayamadıkları eğitim ve öğretim sürecini bütünsel bir yaklaşımla desteklemek hem akademik hem de özel  yaşamlarına aile ve okul sürecini işin içine katarak yaşamlarındaki amaçla dengeli bir şekilde ilerlemeyi sağlayacak modelleri öğretmek.
 

PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL

16 kişilik sınıflarda toplam 100 öğrenci ile bireye özgü eğitim. Çocuğunuz kalabalık sınıflarda kaybolmasın.
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL
 • PEKFEN İLKOKUL VE ORTAOKUL

Speaking

Kolejimiz, her gün öğrencimize sunduğu speaking dersleri ile öğrencilerin İngilizcede kendilerini ifade edebilme ve duyduklarını anlayabilme becerisi kazandırıyor.
Derslerimiz; Listening (dinleme), Reading (okuma), Vocabulary (kelime) çalışmaları ile de desteklenip ileriki yıllarda, dilin kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.
Amerikalı öğretmenimiz Elizabeth Well İNCE klavuzluğunda öğrencilerimiz bu dili dilin kendi uzmanından öğrenme şansına sahip olmuştur.
Hedefimiz, 5. Sınıftan aldığımız öğrenciyi üç yıl sonra yaşının elverdiği boyutta İngilizce konuşabilme, okuyabilme, telaffuz edebilme ve dinlediğini aktarabilme seviyesine getirmektir
 

Okuma

Çağımızın en büyük yaralarından biri olan ‘’Kitap Okuma Alışkanlığı’’ okulumuzun yürüttüğü ‘’Kitapları Seviyoruz’’ programı ile deva buluyor. 
Biliyoruz ki okumadan hiçbir eğitim problemi halledilemiyor. İşte tam da bu yüzden okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan bir nesil yetiştirmek hedefindeyiz.
Türkçe zümresi olarak her sınıf düzeyinde özenle hazırladığımız kitap listelerimiz; Türk ve Dünya Klasiklerinin yanında, çocuklarımızın okumaktan hoşlandığı macera dolu kitaplarla çocuklarımızın dünyaya bakışını değiştiriyoruz. 
Haftada bir, ayda dört kitabı okulumuzda 2  saat yaptığımız okuma derslerinde bitiriyoruz. Her ay sonunda hazırlamış olduğumuz ‘’Kitap Sınavları’’ ile öğrencimizin kitap hakkında edindiği bilgileri ölçüyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz okumayı seviyoruz ve sevdiriyoruz. 
Parantez okulu öğrencisi=  Okuyan öğrenci= Yorumlayan öğrenci
 

Yazma

’Kalem Aklın Dilidir’’ sözü ile yola çıktık. Öğrencilerimizin düşündüklerini, hissettiklerini en doğru ve etkileyici şekilde ortaya koymaları için ‘’Yazma’’ dersleri ile fark oluşturduk.
Doğru düşünmek, güzel konuşmak elbette çok önemlidir. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir şey var ki o da bunları yazıya dökebilmek. Kurumumuz bünyesinde her gün bir saat ‘’Yazı Yazma’’ dersleri yaparak öğrencilerimizin hem yazı yazma alışkanlıklarını geliştiriyoruz hem de düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde ortaya koymalarını sağlıyoruz. 
OKUYORUZ-ANLIYORUZ-YORUMLUYORUZ-YAZIYORUZ
 

Spor Klubü

Beden eğitimi dersimiz Eğitim-Öğretim yılı başında öğrencilerimize uyguladığımız anket sonucunda belirlenen branşlarda (Basketbol, Futbol, Voleybol, Badminton) öğrencilerimizi seçtikleri branşlarda nitelikli bireyler yetiştirerek Parantez Koleji Spor Kulübünde lisanslı olarak müsabakalara dahil edilerek öğrencilerimizin ruh ve fiziki gelişimini sağlamak, paylaşmayı, takım oyunu, birlikte hareket edebilme ve başarıya ulaşmak için emek vermeyi öğreniyoruz

Müzik

Kolejimiz, ‘’Müzik Ruhun Gıdasıdır.’’ Sözünden hareket ederek müzik eğitiminde enstrüman çalmanın önemine vurgulamaktadır. Gerek koro çalışmaları ile gerekse de seçilen entrüman  eğitimi ile amaç öğrencilerimizin sanatsal anlamda da pozitif  gelişimini sağlamak. 
 Öğrencinin sadece ana derslerinde başarılı olması sağlıklı bir gelişim için yeterli değildir ki hepimizin bildiği gibi çocuk ne kadar çok alanda/dalda başarı gösterirse kendine güveni de o derecede iyi olur.  Kendine güvenen bir çocuk da her yaşta ki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirip üretken, kendini gerçekleştirmiş bir birey olarak yaşamını sürecektir. 
Hedefimiz, her yıl çocuklarımızın farklı bir entrüman eğitimi almasını sağlamaktır. Amaç böylece 5. Sınıfta okulumuza başlayan öğrencilerimizi üç yıl içerisinde hocamızın belirlediği üç farklı enstrümanı iyi bir şekilde çalabilecek duruma getirmektir.  Yıl sonunda yapılacak mezuniyetler de bu öğrencilerimiz sahneye çıkıp bir müzik dinletisi yapmaları da nihai amacımızdır.
 

PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ

Parantez koleji spor kulübümüz 18 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuştur. Spor kulübümüz 2015-2016 yılında Basketbol ve futbol branşların da Malatya da hizmetinizde olacaktır. 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu kız ve erkek sporcularımız ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2015-2016 yılında Malatya basketbol liginde küçük ve minik erkekler kategorisinde takımımız mücadele edecektir. 2016 yılında ise futbol takımımızın alt yapısını oluşturarak Malatya amatör futbol liginde mücadele edeceğiz. Amacımız eğitim- öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin hafta sonu sportif faaliyetlerimizle deşarj etmek ruh ve fiziki gelişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam sunmak sosyalleştirerek paylaşmayı birlikte hareket etmeyi öğreterek disiplinli çalışmalarımızı ahlaki değerlerle bütünleştireceğiz HAYATI PARANTEZE ALIYORUZ. EĞİTİMDE BAŞARIYA ANCAK SAĞLIKLI DİNAMİK BİREYLER ULAŞIR.
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ
 • PEKFEN OKULLARI (PSK) SPOR KLÜBÜ

Parantez Spor Klübü

Parantez koleji spor kulübümüz 18 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuştur. Spor kulübümüz 2015-2016 yılında Basketbol ve futbol branşların da Malatya da hizmetinizde olacaktır. 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu kız ve erkek sporcularımız ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2015-2016 yılında Malatya basketbol liginde küçük ve minik erkekler kategorisinde takımımız mücadele edecektir. 2016 yılında ise futbol takımımızın alt yapısını oluşturarak  Malatya amatör futbol liginde mücadele edeceğiz.

Amacımız eğitim- öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin hafta sonu sportif faaliyetlerimizle deşarj etmek ruh ve fiziki gelişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam sunmak sosyalleştirerek paylaşmayı birlikte hareket etmeyi öğreterek disiplinli çalışmalarımızı ahlaki değerlerle bütünleştireceğiz  HAYATI PARANTEZE ALIYORUZ. EĞİTİMDE BAŞARIYA ANCAK SAĞLIKLI DİNAMİK BİREYLER ULAŞIR. 

HİZMETLERİMİZ

PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ

 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ
 • PEKFEN ANADOLU VE FEN LİSESİ

Speaking

Kolejimiz, her gün öğrencimize sunduğu speaking dersleri ile öğrencilerin İngilizcede kendilerini ifade edebilme ve duyduklarını anlayabilme becerisi kazandırıyor.
Derslerimiz; Listening (dinleme), Reading (okuma), Vocabulary (kelime) çalışmaları ile de desteklenip ileriki yıllarda, dilin kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.
Amerikalı öğretmenimiz Elizabeth Well İNCE klavuzluğunda öğrencilerimiz bu dili dilin kendi uzmanından öğrenme şansına sahip olmuştur.
Hedefimiz, 5. Sınıftan aldığımız öğrenciyi üç yıl sonra yaşının elverdiği boyutta İngilizce konuşabilme, okuyabilme, telaffuz edebilme ve dinlediğini aktarabilme seviyesine getirmektir

Okuma

Çağımızın en büyük yaralarından biri olan ‘’Kitap Okuma Alışkanlığı’’ okulumuzun yürüttüğü ‘’Kitapları Seviyoruz’’ programı ile deva buluyor. 
Biliyoruz ki okumadan hiçbir eğitim problemi halledilemiyor. İşte tam da bu yüzden okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan bir nesil yetiştirmek hedefindeyiz.
Türkçe zümresi olarak her sınıf düzeyinde özenle hazırladığımız kitap listelerimiz; Türk ve Dünya Klasiklerinin yanında, çocuklarımızın okumaktan hoşlandığı macera dolu kitaplarla çocuklarımızın dünyaya bakışını değiştiriyoruz. 
Haftada bir, ayda dört kitabı okulumuzda 2  saat yaptığımız okuma derslerinde bitiriyoruz. Her ay sonunda hazırlamış olduğumuz ‘’Kitap Sınavları’’ ile öğrencimizin kitap hakkında edindiği bilgileri ölçüyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz okumayı seviyoruz ve sevdiriyoruz. 
Parantez okulu öğrencisi=  Okuyan öğrenci= Yorumlayan öğrenci

Spor Klubü

Beden eğitimi dersimiz Eğitim-Öğretim yılı başında öğrencilerimize uyguladığımız anket sonucunda belirlenen branşlarda (Basketbol, Futbol, Voleybol, Badminton) öğrencilerimizi seçtikleri branşlarda nitelikli bireyler yetiştirerek Parantez Koleji Spor Kulübünde lisanslı olarak müsabakalara dahil edilerek öğrencilerimizin ruh ve fiziki gelişimini sağlamak, paylaşmayı, takım oyunu, birlikte hareket edebilme ve başarıya ulaşmak için emek vermeyi öğreniyoruz

Yazma

"Kalem Aklın Dilidir’’ sözü ile yola çıktık. Öğrencilerimizin düşündüklerini, hissettiklerini en doğru ve etkileyici şekilde ortaya koymaları için ‘’Yazma’’ dersleri ile fark oluşturduk.
Doğru düşünmek, güzel konuşmak elbette çok önemlidir. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir şey var ki o da bunları yazıya dökebilmek. Kurumumuz bünyesinde her gün bir saat ‘’Yazı Yazma’’ dersleri yaparak öğrencilerimizin hem yazı yazma alışkanlıklarını geliştiriyoruz hem de düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde ortaya koymalarını sağlıyoruz. 
OKUYORUZ-ANLIYORUZ-YORUMLUYORUZ-YAZIYORUZ
 

PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ

“ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİM BAŞARISI BİZDEN HAYATA HAZIRLAMAK SİZDEN…”
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ
 • PARANTEZ FAHRİ KAYAHAN KURS MERKEZİ

Eğitim İçeriğimiz

1,2,3,4 ve 5.sınıf öğrencilerine özel, hafta içi 5 gün sabah ve öğlenden sonra olmak üzere program uygulanmakta  
1.2 ve 3.sınıf öğrencileri için  ayrı ayrı sınıf öğretmenleri görev yapmaktadır.
4.sınıf öğrencilerimiz için orta okul temeli alabilmeleri adına her branştan farklı öğretmenlerimiz eğitim vermektedir.
çalışan anne babaların en önemli destekçisi olup ödev takibinde %100 başarı sağlıyoruz
okul derslerine destek olmak 
- öğrencileri   teog ‘a  hazırlamak.
- analitik  düşünme  ve  test tekniğini geliştirmek
- doğru ve hızlı okuma, anlama ve yorumlama 
yeteneğini geliştirmek
- sınav psikolojisini öğreterek kaygıyı kontrol 
altına almayı sağlamak.
6.sınıf
 *6 sınıf öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonu programıyla,destek veren kendi  alanlarından  uzman kadromuzla,öğrencilerimizin kendi potansiyellerinin zirvelerine taşıma ,okul derslerine ek takviye sunmaktayız. 
 *hafta içi 20 saat 
 *hafta sonu 12 ders saatiyle  okula ,hayata ve sınavlara mükemmel hazırlıyoruz… 
7.sınıf
 *7. sınıf öğrencilerimize hafta içi 5 gün hafta sonu
 *2 gün eğitim verilmekte.
 *başlıca okul derslerine yönelik (fen,matematik,ingilizce,türkçe,sosyal bilgileri) etüt programları ve okul sınavlarına hazırlık.
 *ödev ve proje takibinin kontrolü ve düzenli  bir şekilde yapılmasını sağlıyor.bursluluk ve  teog alt yapısını oluşturuyoruz.
 
8.sınıf
 *8.sınıf öğrencilerimize “teog bizim işimiz” ilkesi  ile okul başarısının yanında öğrencilerimizin teog sınavında başarılı olmalarını sağlayıp gelecekteki yerleşmek istedikleri okullara yerleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 
 *fen lisesi
 *anadolu lisesi
 *sağlık lisesi
 *askeri lise
 *ve diğer liseler
 *hafta içi 5 gün sabah 8:00-12:00 saatleri arasında 
 *hafta içi öğlen 14:00-18:00 saatleri arasında 
 *hafta sonu sabah 8:00-12:30 saatleri arasında  (13:00-14:30 arası etüt programı 
 *hafta sonu öğlen 13:10 -18:00 saatleri arasında  (11:00-12:10 arası etüt programı  uygulanmaktadır. 
 

 

Amaçlarımız

Öğrencinin okul sonrasındaki zamanını en verimli şekilde kullanmasını sağlamak adına öncelikle akademik başarısını arttırmak için gerekli öğretim desteğini vermek, sonra da kendi tercihleri doğrultusunda sosyal bir aktiviteye yönlendirmektir.Bu düşünceyle, velinin ödevle ilgili kaygılarını en alt düzeye indirecek, eğlendirirken de eğitecek bir çalışma programı uygulanmaktadır.
 
*Branşlarında uzman eğitim kadrosu
*Aydınlık ve ferah derslikler
*Öğle yemeği olanağıyla doğru ve sağlıklı beslenme
*Çocukların yaşına ve yeteneklerine göre eğitim - öğretim yöntemleri
*Başlıca okul derslerine yönelik (Fen, Matematik, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler) etüt programları    ve okul sınavlarına hazırlık
*Satranç,gitar,drama,tiyatro,dans ve çeşitli aktivitelerle sosyal gelişim sağlanması
*Ödev ve proje takibinin kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılması
*Velilerle etkili ve sürekli iletişim Kurmak 
*Oyun alanları,Türkçe kütüphane
*Etüt merkezi dışında da sosyal aktiviteler ( Gezi programları, tiyatro, sinema, piknik)
*Servis imkanlarımız  Kolay ulaşım.
 

Parantezde Eğitim

*teog ön hazırlık programı:teog ön hazırlık programımızda yaz döneminde 8.sınıf öğrencilerimize eğitim öğretim yılına hazırlıklı başlamalarını sağlıyoruz.
*kurumumuz tarafından gerçekleştirilen genel deneme sınavları ve başarı izleme testleri ile öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme ve bilgilerini ölçerek eksikliklerini gidermeyi sağlıyoruz 
*nitelikli eğitim sağlayan ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etüt merkezimizin çoçuklarımıza sağladığı  faydalardan belkide en önemlisi ,siz değerli anne-babaları ile gönüllerince geçirecekleri zamanlara imkan yaratmasıdır “siz sadece sevgiye zaman ayırın çoçuklarınızı ilköğretimin gerçek uzmanına parantez eğitim kurumlarına emanet edin”
*parantezde her öğrenci,aile içinde olmanın verdiği bir güven duygusu ile samimiyet ortamında yetişir.

 

Eğitimde Farkımız

uyguladığımız eğitim modeliyle farklılaşan parantez eğitim kurumları sanatsal ve sportif faliyetlerle ders müfredatını desteklerken öğrencilerimize zengin olanaklar sunuyoruz…
*alan uzmanlarından oluşan eğitim kadromuz, öğrencilerimizin kendi potansiyellerinin zirvelerine taşınma sürecini a kalite rehberlik,  danışmanlık ile ekip ruhunu yakalamış başarı odaklı  çalışan kadromuz öğrencilerimiz için en büyük artımız… 
*parantezde her öğrenci,aile içinde olmanın verdiği bir güven duygusu ile samimiyet ortamında yetişir 
*çalışan anne babaların en önemli destekçisi olup ödev takibinde % 100 başarı sağlıyoruz.
*sadece ders anlatmakla bir çoçuğun eğitimsel başarısı ve hayat mutluluğunu artıramazsınız kişisel gelişime önem veren .dikkat konsantrasyonu ve algılama gücü yüksek .analitik düşünebilen,problem çözebilen ,kendine güvenen olumlu alışkanlıkları olan.istikrarlı ve de iç iradeye sahip bireyler olmasını sağlamak onların çok daha başarılı ve mutlu olmasını sağlayacaktır.bu sabaple parantez eğitim kurumları öğrencilerimizin bu prensip doğrultusunda  yetiştirilmesini ilke edinmiştir.
*etüt merkezimizin amacı öğrencilerimizin bilgiyi hazır olarak almaları yerine bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenmiştir.
*öğrencilerimizin okul başarılarını destekleyerek konuları iyi kavrama tekrar programlarıyla pekiştiriyoruz.
*etüt merkezimiz de güncel eğitim metodlarıyla   1.sınıftan  8. sınıfa kadar eğitim verilmekte .
*öğrenmeyi öğreterek çalışmayı sevdirme  ideali
*güçlü veli,öğretmen ilişkisi ile öğrencinin sorunlarına çözüm sağlıyoruz. 
parantez de başarıyı keşfetmekle başlayan süreç öğrencilerimizin tüm yaşamına yön verecek özellikleride beraberinde getirilir aldıkları eğitimle ve öğretimle yaşamın nesnesi değil öznesi olmaya hazırlardır.
 

 

Rehberlik Çalışmaları

*rehberlik bir süreçtir.rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir rehberlik çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi bir süre gerektirir.rehberlik hizmetleri süreklidir sadece okulda değil insanın bulunduğu her yerde vardır.parantez eğitim kurumlarında rehberlik 
*takip
*yönelme ve yönlendirme
*mesleki rehberlik
*muşavirlik
*akademik başarı izleme çalışmaları
*eğitim danışmanlığı üzerinden rehberlik çalışmaları 
 
papatya film fosil nedir